Navigation

Porth Teigr - lle pwrpasol, wedi'i deilwra i'ch busnes chi...

spaceforbusiness

Cyfleoedd

Mae Porth Teigr, sy'n cwmpasu dros 38 erw, wedi'i uwchgynllunio at ddefnyddiau creadigol, swyddfeydd, gwestai, manwerthu, hamdden a phreswyl.  Mae'n un o'r prosiectau datblygu glannau dŵr mwyaf arwyddocaol yn Ewrop.

Gyda mwy na miliwn troedfedd sgwâr o ardal datblygu masnachol wedi'i chynllunio, mae lle i chi a'ch busnes (edrychwch ar yr uwchgynllun yma i weld ymhle y gallai hynny fod).

Siaradwch â ni.  Gall tîm datblygu profiadol Igloo, ar y cyd â'n hasiantau arbenigol ni (gweler isod), drafod eich gofynion eich hun yn fanylach a gweithio gyda chi i ddatblygu eiddo pwrpasol i ddiwallu eich anghenion.

Knight Frank Fletcher Morgan

 

Matthew Phillips - matt.phillips@knightfrank.com

Mark Sutton - mark.sutton@knightfrank.com

John James - john.james@fletchermorgan.co.uk

Welsh copyright