Navigation

Mae GloWorks yn ganolfan newydd ar gyfer y diwydiannau creadigol

Banner

GloWorks

Areial

Mae GloWorks yn ganolfan newydd ar gyfer y diwydiannau creadigol yng nghanol Porth Teigr, Bae Caerdydd, a bydd ei drysau'n agor yn 2014.

Mae'r adeilad wedi'i gynllunio yn unol â safonau Rhagorol BREEAM (Dull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladu). Gloworks fydd y prif ddatblygiad ym Mhorth Teigr, ynghyd â Stiwdios Porth y Rhath BBC Cymru Wales, ac mae'r lleoliad yn prysur ddatblygu'n ganolbwynt ar gyfer y sector creadigol deinamig yng Nghymru.

Y diwydiannau creadigol yw un o sectorau'r economi yng Nghymru sy'n tyfu gyflymaf, ac un o flaenoriaethau Llywodraeth Cymru yw eu cefnogi. Mae Caerdydd yn gartref i dri darlledwr mawr, sector cynhyrchu teledu annibynnol hirsefydlog a chlwstwr o gyfryngau digidol newydd. Does unlle gwell i feithrin busnes yn y diwydiannau creadigol.

Menter ar y cyd rhwng igloo a Llywodraeth Cymru yw Porth Teigr, sy'n cwmpasu dros 38 erw o dir datblygu ar hyd y glannau ym Mae Caerdydd. Gyda photensial ar gyfer datblygiadau cymysg 2,000,000+ troedfedd sgwâr, dyma un o brosiectau glan y dŵr mwyaf Ewrop.

Canolbwynt y datblygiad yw Stiwdios Porth y Rhath - stiwdios drama 170,000 troedfedd sgwâr y BBC, sy'n gartref i rai o gyfresi dramâu pwysicaf y gorfforaeth gan gynnwys Pobol y Cwm,  Doctor Who a Casualty.

Mae prifddinas Cymru ymhlith dinasoedd mawr y DU. Saif rhyw 150 milltir (240 km) o  Lundain a 43 milltir (69 km) i'r gorllewin o Fryste, ac mae cysylltiadau trên rheolaidd rhwng Caerdydd  a Paddington Llundain gyda'r siwrnai'n para ychydig dros 2 awr. Mae Maes Awyr Rhyngwladol  Caerdydd  12 milltir (19km) o ganol y ddinas ac yn cynnig gwasanaethau hedfan rheolaidd i lawer o  gyrchfannau Ewropeaidd. Mae maes awyr Heathrow 140 milltir (230km) i'r dwyrain o Gaerdydd, sef  taith a gymer rhyw 2 awr 15 munud.

Welsh copyright