Navigation

Newyddion

03.07.2013

Porth Teigr yn Derbyn Triniaeth Frenhinol!

Yr wythnos hon, croesawyd dau westai arbennig i Borth Teigr. Ymwelodd Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru a Duges Cernyw stiwdios Porth y Rhath y BBC ym Mhorth Teigr fel rhan o'u hymweliad saith diwrnod blynyddol â Chymru.

12.06.2013

Teithiau Cerdded Doctor Who

Mae Teithiau Cerdded swyddogol Doctor Who ar gael nawr fel rhan o Brofiad Doctor Who ym Mhorth Teigr.

News archive >

Digwyddiadau

23 Gorffennaf 2013

Byddwch yn un o'r cyntaf i ymweld â'r ganolfan greadigol newydd!

Mae ymwelwyr yn cael eu gwahodd i gamu tu ôl i lenni canolfan diwydiannau creadigol newydd £6miliwn Llywodraeth Cymru ym Mhorth Teigr, sy'n cael ei hadeiladu gan VINCI fel rhan o’r Penwythnos Drysau Agored, 27-28 Medi. Bydd ymwelwyr yn cael cipolwg cynnar ar yr adeilad newydd a chyfle prin i fod yn dyst i'r broses adeiladu. Bydd hefyd pobl wrth law i siarad am ystod eang y swyddi a’r gyrfaoedd sydd gan y diwydiant adeiladu i'w cynnig. Ewch i www.opendoorsweekend.co.uk am fwy o wybodaeth.

Dilynwch @porthteigr

Follow @porthteigr

Welsh copyright