Navigation

Porth Teigr - wrth wraidd y cyfan...

PT road sign - Location

Lleoliad

Porth Teigr, sydd yng nghanol Bae Caerdydd, yw'r darn olaf i'w ddatblygu ar lan y dŵr, a bydd yn gorffen y broses o drawsnewid yr ardal yn amgylchedd defnydd cymysg i'r 21ain ganrif.

Mae Porth Teigr, sy'n hawdd ei gyrraedd ar y rheilffyrdd, y ffyrdd, yr awyr a'r môr, yn lleoliad cyfleus ychydig funudau o ganol dinas Caerdydd.

Cyfleusterau busnes, bwyd, siopau, llety hamdden a mannau gwyrdd oll o fewn cyrraedd...

Annotated Aerial CGI July 2012

Golwg o Borth Teigr o'r awyr (sy'n dangos y BBC sy'n bodoli eisoes a delweddau cyfrifiadurol yn dangos sut y bydd yn datblygu dros amser), Mermaid Quay a chanol dinas Caerdydd

Welsh copyright