Navigation

Y newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf...

Bike wheels

Newyddion a Digwyddiadau

[Coming soon]

Porth Teigr yn Derbyn Triniaeth Frenhinol!

03.07.2013

Yr wythnos hon, croesawyd dau westai arbennig i Borth Teigr. Ymwelodd Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru a Duges Cernyw stiwdios Porth y Rhath y BBC ym Mhorth Teigr fel rhan o'u hymweliad saith diwrnod blynyddol â Chymru.

Teithiau Cerdded Doctor Who

12.06.2013

Mae Teithiau Cerdded swyddogol Doctor Who ar gael nawr fel rhan o Brofiad Doctor Who ym Mhorth Teigr.

Y Ganolfan ar y Trywydd Cywir i Ffrwydro gyda Chreadigrwydd

07.05.2013

Mae delweddau newydd yn dangos bod gwaith adeiladu canolfan diwydiannau creadigol newydd Llywodraeth Cymru ym Mhorth Teigr ar droed, ac y bydd yn cyflenwi swyddfeydd ar gyfer busnesau creadigol ac yn cryfhau'r ganolfan greadigol yn yr ardal.

Gwaith Adeiladu Porth Teigr yn Cyflwyno Cyfleoedd Gwaith i'r Ardal Leol

19.04.2013

Mae gwaith adeiladu canolfan y diwydiannau creadigol newydd Llywodraeth Cymru ym Mhorth Teigr bellach ar droed, ac mae'n cyflwyno mwy na dim ond canolfan greadigol i'r ardal.

Caerdydd yn cael ei henwi’n un o Borthladdoedd Dethol Ras Hwylio Volvo 2017-18

07.03.2013

Bydd Caerdydd yn croesawu Ras Hwylio Volvo yn 2017-18, sy’n cael ei chynnal am y 13eg tro. Dyma’r tro cyntaf erioed i’r brif ras hwylio o amgylch y byd ddod i Gymru, a bydd yn ymweld â'r Deyrnas Unedig am y tro cyntaf ers dros ddegawd.

Dechrau Adeiladu Canolfan Greadigol

19.12.2012

Mae gwaith adeiladu wedi dechrau ar ganolfan newydd y diwydiannau creadigol ym Mhorth Teigr, gyda’r Gweinidog Busnes Edwina Hart yn cychwyn y gwaith yn swyddogol heddiw ar y safle ym Mae Caerdydd.

Contractwr wedi ei Gyhoeddi ar gyfer Canolfan Greadigol Porth Teigr

12.12.2012

Mae Igloo Regeneration wedi cyhoeddi mai’r contractwr ar gyfer adeilad mwyaf newydd Porth Teigr yw VINCI Construction UK. VINCI Construction UK fydd prif gontractwr y ganolfan newydd ar gyfer diwydiannau creadigol; gyda’r gwaith adeiladu wedi ei raglennu i ddechrau yn ystod y mis nesaf bydd yr adeilad yn barod i gael ei ddefnyddio yn gynnar yn 2014.

Canolfan Newydd i'r Diwydiannau Creadigol yn Ddatblygiad Blaenllaw ym Mhorth Teigr

12.10.2012

Mae’r cynlluniau terfynol ar gyfer canolfan £6 miliwn newydd Llywodraeth Cymru ar gyfer y diwydiannau creadigol yng nghanol Bae Caerdydd wedi cael eu cymeradwyo ac mae’r contract adeiladu ar fin cael ei osod. Y ganolfan 40,000 troedfedd sgwâr, i’w adeiladu i safonau Rhagorol BREEAM, fydd datblygiad blaenllaw Porth Teigr, a fydd, ynghyd â stiwdios Porth y Rhath BBC Cymru Wales, yn ganolbwynt i sector deinamig diwydiannau creadigol Cymru.

Doctor Who Experience nawr Ar Agor ym Mhorth Teigr

01.08.2012

Mae disgwyl i’r Cybermen, Daleks a’r Silence fod yn ymwelwyr cyson â Chaerdydd wrth i BBC Worldwide Doctor Who Experience agor ym Mhorth Teigr.

Porth Teigr yn ennill Gwobr Datblygiad y Flwyddyn 2012

01.08.2012

Mae Porth Teigr wedi dod i’r brig yng ngwobrau Insider Wales Property Awards 2012 yn y categori Datblygiad y Flwyddyn.

Tocynnau nawr ar werth ar gyfer Profiad Doctor Who yn ei gartref newydd ym Mhorth Teigr

18.06.2012

Mae tocynnau ar gyfer Profiad Doctor Who, sydd â chartref newydd ym Mhorth Teigr, wedi mynd ar werth yr wythnos yma.

Porth Teigr yn ennill gwobr genedlaethol am gynaladwyedd

18.06.2012

Mae Porth Teigr yn parhau â’i gyfres llwyddiannus o wobrau, gan ennill y wobr am yr Amgylchedd Adeiledig yn nghystadleuaeth y ‘Guardian Sustainable Business Awards’.

Porth Teigr yn ychwanegu anrhydedd arall i’w gyfanswm o wobrau

17.05.2012

Yng Ngwobrau Prosiect ICE [Sefydliad y Peirianwyr Sifil] Cymru ’n ddiweddar enillodd Porth Teigr Wobr Roy Edwards am y Groesfan Porth Allanol sy’n ffurfio mynediad i’r datblygiad 38 erw ac i ddiwydiannu creadigol Cymru.

Porth Teigr yn ennill Gwobr RTPI Cymru

23.11.2011

The regeneration of Porth Teigr scooped the prestigious Royal Town Planning Institute Cymru (RTPI Cymru) Planning Award at the award ceremony in Cardiff. igloo’s regeneration of Porth Teigr demonstrated, according to Jon Fox the Chair of the eminent judging panel: “a commitment to excellence at all stages and forms a model for future similar developments across Wales.”

Cyfarwyddwr Cyffredinol y BBC yn Annerch Llysgenhadon Caerdydd

04.11.2011

Speaking at the Cardiff & Co Cardiff Ambassador’s Gala Dinner in City Hall, BBC Director-General, Mark Thompson hailed the progress being made at BBC Roath Lock studios, situated in Cardiff Bay’s Porth Teigr development. Mark Hallett, Development Director at igloo – responsible for developing the site – welcomes the comments made by Mr Thompson.

Llwyddiant i Borth Teigr yn y Gwobrau Eiddo

30.06.2011

Celebrations are underway as igloo Regeneration is named as Commercial Developer of the Year at the Insider Wales Property Awards for the Porth Teigr development. Igloo were one of nine winners at the awards ceremony where over 220 developers, builders, agents, advisers and consultants were present to celebrate Welsh achievements in property over the last year.

Porth Teigr Property Agents Confirmed

22.06.2011

Igloo Regeneration, developers of Porth Teigr, one of the most significant waterfront developments in the UK, has announced the appointment of property agents Fletcher Morgan and Knight Frank to act on its behalf in negotiations with potential tenants interested in the 38 acre site.

Welsh copyright