Navigation

Y newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf...

Bike wheels

Porth Teigr yn Derbyn Triniaeth Frenhinol!

Yr wythnos hon, croesawyd dau westai arbennig i Borth Teigr.  Ymwelodd Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru a Duges Cernyw stiwdios Porth y Rhath y BBC ym Mhorth Teigr fel rhan o'u hymweliad saith diwrnod blynyddol â Chymru.

Yn ystod eu hymweliad, fe wnaeth y cwpl Brenhinol gyfarfod ag awdur Doctor Who, Steven Moffat a chyfarwyddwr BBC Cymru Rhodri Talfan Davies, ynghyd â sêr cyfredol Doctor Who, sef Matt Smith a Jenna Coleman.

Cafodd y Tywysog Siarl a Duges Cernyw eu harwain o amgylch set Doctor Who yn Stiwdios Porth y Rhath y BBC, gan gynnwys y TARDIS, a chawsant weld arddangosfa o rai o angenfilod y sioe.

Ac ar ôl rhoi cynnig ar ymadrodd enwog y Dalek, "exterminate", dywedodd awdur y gyfres, Steven Moffat fod y Tywysog yn "wych"!

Mae'r gyfres ffuglen wyddonol sy'n cael ei ffilmio yn stiwdios Porth y Rhath y BBC ym Mhorth Teigr, yn dathlu ei phen-blwydd yn 50 oed eleni.  Mae mwy o wybodaeth, ffotograffau a fideos byr ar gael yma

Welsh copyright