Navigation

Porth Teigr - y gorffennol, y presennol a'r dyfodol...

Bus sign

Ynglyn a Phorth Teigr

Porth Teigr yw un o'r prosiectau glan y dwr mwyaf arwyddocaol yn Ewrop.  Yn brosiect gan y buddsoddwr cynaliadwy arbenigol, Igloo (un o gronfeydd Aviva Investors), ar y cyd a Llywodraeth Cymru, mae Porth Teigr eisoes yn datblygu'n gymdogaeth gynaliadwy, defnydd cymysg, a fydd, yn y pen draw, yn cynnwys gweithgareddau creadigol, masnachol, preswyl a hamdden.  Gallwch ddod o hyd i gyfleuon datblygu pellach ym Mhorth Teigr yma

 

Mae rhai elfennau o Borth Teigr, fel Stiwdios Porth y Rhath y BBC, World of Boats, a'r BBC Worldwide Doctor Who Experience eisoes wedi eu cwblhau, yn cynnwys canolfan Llywodraeth Cymru ar gyfer y diwydiannau creadigol; mae llawer eto i ddod.  Byd y wefan hon yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am hyn.

 

Unwaith yn borthladd ffyniannus - un o'r prysuraf yn y byd - mae hanes cyfoethog ac amrywiol i ardal Porth Teigr a Basn y Rhath ym Mae Caerdydd.  Gallwch ddarganfod mwy am hanes Porth Teigr yma

 

High Res 064

Stiwdios Porth y Rhath y BBC, mynedfa - cynllun pensaernïaeth FAT

Welsh copyright